estación de autobuses / torroella de montgri

<< Estación de Autobuses, Girona, 600 m2, 2009-2011 >>

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

AH asociados
proyecto
Jorge Gambini, Pablo Frontini
ingeniería estructural
S4 arquitectes
ingeniería industrial
Gerard Giro, Gemma Juanhuix
ingeniería civil
Carlos Campos
cliente
GISA  

L’estació d’autobusos projectada, consisteix bàsicament en una andana lineal, amb una capacitat màxima d’estacionament de 3 autobusos. Dintre d’aquesta parada es projecta la disposició d’un petit edifici de lavabos, de planta baixa, on s’allotjarà uns lavabos públics un abocador i un espai d’instal·lacions.

El present Projecte, contempla l’execució d’una coberta metàl·lica plana (marquesina), que cobreix longitudinalment gran part de l’estació, donant protecció (principalment pluja) a la zona d’andanes i al propi edifici de serveis de l’estació. La configuració de l’estació d’autobusos projectada (andanes, marquesina i edifici de lavabos), dona solució als diferents condicionants tècnics que han sorgit en el transcurs de la seva redacció. A continuació s’inclou una imatge indicativa de l’estació d’autobusos de Torroella de Montgrí.

A continuació s’enumeren els principals criteris, que s’han tingut en consideració en el disseny de l’estació d’autobusos de Torroella de Montgrí.

Al projecte de l’estació d’autobusos de Torroella de Montgrí l’element dominant des del punt de vista estètic és la gran marquesina corba que cobreix l’andana, i permet l’accés cobert dels passatgers als autobusos. Per sota d’aquest pla horitzontal s’instal·la la zona d’espera i l’edifici de lavabos que es conceben com una caixa hermètica de metall. Els elements opacs es plantegen en metall ceramic, estudiant-se la modulació dels mateixos per utilitzar peces senceres.

La connexió de la futura estació d’autobusos amb la xarxa de carreteres, es realitza a través de l’anomenada Carretera GI-641, la qual connecta Torroella de Montgrí amb l’Estartit. (carretera de la xarxa bàsica de la Generalitat de Catalunya. És necessària la creació d’un tercer carril a la carretera per permetre l’entrada i sortida d’autobusos a l’estació. Per a això es àmplia en ample de la GI-641 als terrenys de l’estació. La circulació dintre de l’estació es planteja en sentit anti-horari. L’accessibilitat de vianants a la zona d’andanes queda garantida al realitzar-se aquesta a peu pla des de la G-641 i el futur passeig Enric Morera i per mitjà d’una rampa i escales des del carrer Enric Morera. Per tal de facilitar l’accés a l’estació d’autobusos des de l’escola ubicada al nord de la parcel·la, es projecte l’execució d’un nou pas de vianants a la GI-641, substituint el pas actual.

El projecte contempla l’execució d’una àmplia zona d’espera per sota de la marquesina, un espai reservat per  dos banys adaptats per al públic, les portes d’accés a la zona de lavabos  són fàcilment visibles des del carrer. L’esquema funcional s’ha contrastat amb la DGTT.

Pel que respecta a la seguretat vial, s’ha tingut en compte el minimitzar l’encreuament de vianants a la zona d’accés i sortida d’autobusos. Independentment d’això, el disseny de la futura estació permet una bona visibilitat de tot el recinte, així com el control visual de l’entrada i sortida dels autobusos.

El projecte contempla la utilització de materials resistents i de fàcil manteniment. Al recinte tancat, les parets exteriors de acer vitrificat son resistents al vandalisme i antigrafiti, mentre que als lavabos públics les parets de acabat porcellànic  asseguren la durabilitat, facilitat de neteja i resistència al desgast.