escuela forcanera / blanes

<< Centro de Educación Infantil y Primaria 3.600 m2, Blanes, 2011 >>

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

AH asociados
proyecto
Jorge Gambini

ingeniería estructural
S4 arquitectes
ingeniería industrial
Gerard Giró
cliente
GISA  

L’edifici es divideix en dos cossos: un volum d’una planta i amb una alçada lliure de 4,50i amb accés des de l’Avinguda del Parlament (que conté la sala gran Gimnàs, el Menjador, la Biblioteca i l’Accés general al centre. L’altre cos amb alçada de 3,50 metres en planta baixa i 3 metres en planta pis conté l’administració, l’aulari infantil i el de primària.

Estructura prefabricada de formigó amb crugies d’una dimensió constant de 8 metres en sentit longitudinal i de dimensió variable en sentit transversal 13,5 metres, 6,25 metres i 9,75 metres. Tancaments exteriors de panell de formigó en planta baixa i panell de sandwich en planta primera. Coberta plana tipus filtron. Divisions interiors de cartró guix. Proteccions solars orientables de fusta a l’oest i screens exteriors al sud. Safata suspesa d’instal · lacions en corredors i espais comuns.